Drške

Category:

Description

Drvene drške za alat kao šti su turpije, dleta, i slično…